Εορτάζοντες την 11ην του μηνός Νοεμβρίου

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/11/11b.jpg


  • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ «ο εν τω Κοτυαείω», ο μεγαλομάρτυρας
  • Ο ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΤΩΡ, ο Μεγαλομάρτυρας
  • Ο ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ, ο Διάκονος Ιερομάρτυρας
  • Η ΑΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΑ
  • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΡΑΚΩΝΑΣ
  • Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ο Ομολογητής ηγούμενος Μονής Στουδίου
  • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ «ο δια Χριστόν Σαλός» και θαυματουργός
  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΒΙΒΟΣ επίσκοπος Γεωργίας, Ιερομάρτυρας (6ος αι.)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 11ην του μηνός Νοεμβρίου