Εορτάζοντες την 6ην του μηνός Νοεμβρίου

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/11/06.jpg


  • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ο Ομολογητής & Ιερομάρτυρας Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης
  • Τη αύτη ήμερα μνήμη της μετά φιλανθρωπίας κατενεχθείσης κόνεως επί Λέοντος του Μεγάλου
  • Ο ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
  • Ο ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ
  • Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ «Ό δια Χριστόν σαλός (τρελός)»
  • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΓΑΠΙΟΣ, ο πρεσβύτερος
  • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ επίσκοπος Κηθηρίας Κύπρου*
  • ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΒΑΡΛΑΑΜ «ο εν Χουτινή» και ΛΟΥΚΑΣ «ο εν Σπηλαίω» (Ρώσοι)
  • Ο ΑΓΙΟΣ ILTUD (Ουαλός)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 6ην του μηνός Νοεμβρίου