ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

Ἦχος γ´. θείας πίστεως.


Σκεῦος χρύσεον, τῆς παρθενίας, καὶ ἀκήρατος, νύμφη Κυρίου, ἐχρημάτισας Χρυσῆ καλλιπάρθενε· τὴν γὰρ ἁγνείαν ἀμέμπτως φυλάττουσα, ὑπὲρ Χριστοῦ, θεοφρόνως ἐνήθλησας. Μάρτυς ἔνδοξε, ἱκέτευε τὸν Νυμφίον σου, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Εορτάζοντες την 13ην του μηνός Οκτωβρίου


https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/10/13.jpg

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΡΠΟΣ, ΠΑΠΥΛΟΣ, ΑΓΑΘΟΔΩΡΟΣ και ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ
  • Ο ΑΓΙΟΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΟΣ
  • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΟΧΟΣ
  • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΣΚΟΡΟΣ
  • Ο ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, ο Ομολογητής και Πατρίκιος
  • Ο ΑΓΙΟΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ο Διάκονος, Ιερομάρτυρας που μαρτύρησε στην Περσία
  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ
  • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΣ
  • ΤΑ ΑΓΙΑ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ
  • Η ΑΓΙΑ ΧΡΥΣΗ, η Νεομάρτυς

 

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 13ην του μηνός Οκτωβρίου