Εορτάζοντες την 9ην του μηνός Οκτωβρίου

 

 


https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/10/09.jpg

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του Αλφαίου, ο Απόστολος

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ, η συμβία του

  • Η ΟΣΙΑ ΠΟΠΛΙΑ, η Ομολογήτρια

  • ΟΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ «ο από στρατιωτών»

  • ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ ΑΒΡΑΑΜ & ΛΩΤ, του ανεψιού του

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 9ην του μηνός Οκτωβρίου

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ζ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ)

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑ΄ (Ζ΄ ΛΟΥΚΑ).

† ΤΗΣ ΦΩΤΟΦΟΡΟΥ ΣΚΕ­ΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡ­ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡ­ΘΕ­ΝΟΥ ΜΑ­ΡΙΑΣ. Τε­ρεν­τίου, Νεο­νίλ­λης, Εὐνίκης καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων· Στεφάνου ὁσίου τοῦ Σαββαΐτου. Τῶν ἐν ῾Ρεθύμνῃ τεσσάρων νεομαρ­τύρων (†1824). ᾿Εθνικὴ ἑορτὴ ἐπὶ τῷ νικηφόρῳ τῶν ῾Ελλήνων ἐν Βορείῳ ᾿Ηπείρῳ πολέμῳ (1940).

῏Ηχος δ΄, ἑωθινόν ι΄

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ζ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ζ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ (ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ)

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑ΄ (Ζ΄ ΛΟΥΚΑ).

† ΤΗΣ ΦΩΤΟΦΟΡΟΥ ΣΚΕ­ΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡ­ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡ­ΘΕ­ΝΟΥ ΜΑ­ΡΙΑΣ. Τε­ρεν­τίου, Νεο­νίλ­λης, Εὐνίκης καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων· Στεφάνου ὁσίου τοῦ Σαββαΐτου. Τῶν ἐν ῾Ρεθύμνῃ τεσσάρων νεομαρ­τύρων (†1824). ᾿Εθνικὴ ἑορτὴ ἐπὶ τῷ νικηφόρῳ τῶν ῾Ελλήνων ἐν Βορείῳ ᾿Ηπείρῳ πολέμῳ (1940).

῏Ηχος δ΄, ἑωθινόν ι΄

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (27/10/12)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ζ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ (ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΤοΑγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου το Μυροβλύτου.

 Ανάμνησις το γεγονότος σεισμο ( 740 ).

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

† Δημητρίου μεγαλομάρτυρος τοῦ μυροβλύ­του (†306), ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος σεισμοῦ (740).

Τ ΠΕΜΠΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (25/10/12)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤ΄ΛΟΥΚΑ

Ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Χριστοδούλου του Θαυματουργού

21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2012

† ΚΥΡΙΑΚΗ Κ΄ (Ϛ΄ ΛΟΥΚΑ).

῾Ιλαρίωνος ὁσίου (†371). Χρι­στο­δού­λου τοῦ ἐν Πάτμῳ· Θεοδότης καὶ Σωκρά­τους μαρτύρων, ᾿Ιωάννου νε­ο­μάρτυρος τοῦ ἐκ Μονεμ­βασίας (†1773), Φιλοθέου ὁσίου.

῏Ηχος γ΄, ἑωθινὸν θ΄.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤ΄ΛΟΥΚΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ

Όσιος Ιλαρίων ο Μέγας, Όσιος Φιλόθεος ο Αγιορείτης, Αγία Θεοδότη και ο Άγιος Σωκράτης ο Πρεσβύτερος

21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2012

† ΚΥΡΙΑΚΗ Κ΄ (Ϛ΄ ΛΟΥΚΑ).

῾Ιλαρίωνος ὁσίου (†371). Χρι­στο­δού­λου τοῦ ἐν Πάτμῳ· Θεοδότης καὶ Σωκρά­τους μαρτύρων, ᾿Ιωάννου νε­ο­μάρτυρος τοῦ ἐκ Μονεμ­βασίας (†1773), Φιλοθέου ὁσίου.

῏Ηχος γ΄, ἑωθινὸν θ΄.

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (20/10/12)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ