ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗ

 

+ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΧΡ. ΝΤΖΑΘΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ

Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Γαβρᾶ. ( 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ)

Τῌ Β´ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος

Θεοδώρου τοῦ Γαβρᾶ.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
( ΥΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΒΡΑ)

Συνέχεια ανάγνωσης Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Γαβρᾶ. ( 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ)

Εορτάζοντες την 2ην του μηνός Οκτωβρίου

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/10/02.jpg


  • Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ο Ιερομάρτυρας και ΙΟΥΣΤΙΝΗ η Παρθένος

  • Η ΑΓΙΑ ΔΑΜΑΡΙΣ, η Αθηναία

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ο Ομολογητής

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ο Μεγαλομάρτυρας, ο Γαβράς

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ο Νεομάρτυρας ή Χατζή-Γεώργιος

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ του Σουντάλ (Ρώσος)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 2ην του μηνός Οκτωβρίου

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ (Δ΄ΛΟΥΚΑ)

14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΘ΄ (Δ΄ ΛΟΥΚΑ).

«Τῶν θεοφόρων πατέ­ρων τῆς ἐν Νικαίᾳ ζ΄ Οἰκουμενικῆς συνόδου (787)». Να­ζα­ρί­ου καὶ Γερβασίου, μαρτύρων. Κο­σμᾶ τοῦ ποιητοῦ (†787). ᾿Ιγνατίου (᾿Αγαλλιανοῦ) ἀρχιεπι­σκό­που Μη­θύ­μνης.

῏Ηχος β΄, ἑωθινὸν η΄.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ (Δ΄ΛΟΥΚΑ)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ (Δ΄ΛΟΥΚΑ)

 

Μνήμη της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου

14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΘ΄ (Δ΄ ΛΟΥΚΑ).

«Τῶνθεοφόρωνπατέ­ρωντῆςἐνΝικαίᾳζ΄Οἰκουμενικῆςσυνόδου (787)». Να­ζα­ρί­ου καὶ Γερβασίου, μαρτύρων. Κο­σμᾶ τοῦ ποιητοῦ (†787). ᾿Ιγνατίου (᾿Αγαλλιανοῦ) ἀρχιεπι­σκό­που Μη­θύ­μνης.

῏Ηχος β΄, ἑωθινὸν η΄.

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ (Δ΄ΛΟΥΚΑ)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΛΟΥΚΑ

Άγιοι Σέργιος και Βάκχος, Άγιος Πολυχρόνιος ο Ιερομάρτυρας, Όσιοι Ενενήντα Εννέα Πατέρες που ασκήτευσαν στην Κρήτη

7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΗ΄ (Γ΄ ΛΟΥΚΑ).

Σεργίου καὶ Βάκχου μεγαλομαρτύρων (†290-303). Πολυ­χρονίου ἱερομάρτυρος (δ΄ αἰ.), ᾿Ιουλιανοῦ πρεσ­βυ­τέρου, Καισαρίου διακόνου (α΄ αἰ.) μαρτύρων.

῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν ζ΄.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΛΟΥΚΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΛΟΥΚΑ

Άγιοι Σέργιος και Βάκχος

7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΗ΄ (Γ΄ ΛΟΥΚΑ).

Σεργίου καὶ Βάκχου μεγαλομαρτύρων (†290-303). Πολυ­χρονίου ἱερομάρτυρος (δ΄ αἰ.), ᾿Ιουλιανοῦ πρεσ­βυ­τέρου, Καισαρίου διακόνου (α΄ αἰ.) μαρτύρων.

῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν ζ΄.

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (6/10/12)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΛΟΥΚΑ