«Ἀπολυτίκιον Ἁγίας Σοφίας» Ἦχος πλ. α’.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
᾿Εν ταῖς μάρτυσι λάμπεις Σοφία ἔνδοξε, καὶ στεφάνοις τῆς νίκης περι­κοσμεῖσαι λαμπροῖς· δι᾿ ὃ ἐν ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς εὐφημοῦμέν σε, ὅτι θυγάτρια σεμνὰ τῷ μαρτυρίῳ ὁδηγεῖς, ᾿Αγάπην Πίστιν ᾿Ελπίδα· μεθ᾿ ὧν μὴ παύσῃ πρεσβεύειν, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Εορτάζοντες την 17ην του μηνός Σεπτεμβρίου

 


https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/09/17.jpg

 • ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΣΟΦΙΑ, ΠΙΣΤΗ, ΕΛΠΙΔΑ και ΑΓΑΠΗ

 • Η ΑΓΙΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΙΑ

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΞΙΜΟΣ, ΘΕΟΔΟΤΟΣ και ΑΣΚΛΗΠΙΟΔΟΤΗ

 • Η ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ η χήρα και ΓΕΜΙΝΙΑΝΟΣ, ο γιος της

 • Η ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΟΤΗ «της εν Νίκαια»

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ και η συνοδεία τους

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΗΛΕΑΣ και ΝΕΙΛΟΣ, Ιερομάρτυρες και Επίσκοποι

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΜΟΥΘΙΟΣ και ΗΛΙΑΣ, οι ένδοξοι

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ 100 ΜΑΡΤΥΡΕΣ, οι Αιγύπτιοι

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ 50 ΜΑΡΤΥΡΕΣ από την Παλαιστίνη

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΥΡΩΝ επίσκοποι Ταμάσου της Κύπρου

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ο θαυματουργός, «ό εν Κύπρω».

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΞΙΦΙΟΣ

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 17ην του μηνός Σεπτεμβρίου