» ΕΩΘΙΝΟΝ Γ΄» ΣΥΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΧΟΣ Γ΄

ΕΩΘΙΝΟΝ Γ’ Ἦχος γ’

Τῆς Μαγδαληνῆς Μαρίας, τὴν τοῦ Σωτῆρος εὐαγγελιζομένης, ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν καὶ ἐμφάνειαν, διαπιστοῦντες οἱ Μαθηταί, ὠνειδίζοντο τὸ τῆς καρδίας σκληρόν· ἀλλὰ τοῖς σημείοις καθοπλισθέντες καὶ θαύμασι, πρὸς τὸ κήρυγμα ἀπεστέλλοντο· καὶ σὺ μὲν Κύριε, πρὸς τὸν ἀρχίφωτον ἀνελήφθης Πατέρα, οἱ δὲ ἐκήρυττον πανταχοῦ τὸν λόγον, τοῖς θαύμασι πιστούμενοι. Διὸ οἱ φωτισθέντες δι’ αὐτῶν δοξάζομέν σου, τὴν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν, φιλάνθρωπε Κύριε.

Εορτάζοντες την 9ην του μηνός Σεπτεμβρίου

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/09/09.jpg


  • ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ ΘΕΟΠΑΤΟΡΩΝ ΙΩΑΚΕΙΜ & ΑΝΝΗΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΣΕΒΗΡΙΑΝΟΣ ο Μεγαλομάρτυρας

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ο Ομολογητής

  • ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ Γ΄ ΑΓΙΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ο θαυματουργός ο εν Βελόνη (Ρώσος)

  • Ο ΑΓΙΟΣ KIARAN (Ιρλανδός)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 9ην του μηνός Σεπτεμβρίου