Εορτάζοντες την 27ην του μηνός Αυγούστου

 


 • Ο ΟΣΙΟΣ ΠΟΙΜΗΝ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΛΙΒΕΡΙΟΣ, ο Ομολογητής, Πάπας Ρώμης

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΟΣΙΟΣ, επίσκοπος Κορδούης της Ισπανίας

 • ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΙΘΙΟΠΑ Ευνούχου από τον Άγιο Φίλιππο

 • Η ΑΓΙΑ ΑΝΘΟΥΣΑ, η νέα

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ, ο Νεοφανής, ο Μεγαλομάρτυρας

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΚΑΔΙΟΣ, ο βασιλιάς

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 27ην του μηνός Αυγούστου

Εορτάζοντες την 26ην του μηνός Αυγούστου

 


 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΔΡΙΑΝΟΣ και ΝΑΤΑΛΙΑ

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ 23 ΜΑΡΤΥΡΕΣ

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΤΤΙΚΟΣ και ΣΙΣΙΝΙΟΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΙΒΙΣΤΙΩΝ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΤΙΘΟΗΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΣΑΦ, γιος του βασιλιά της Ινδίας, Αβενίρ

 • [Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΛΑΣΙΟΣ]

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 26ην του μηνός Αυγούστου