Εορτάζοντες την 16ην του μηνός Αυγούστου

 


 • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΧΑΙΡΗΜΩΝ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ 33 ΜΑΡΤΥΡΕΣ από την Παλαιστίνη

 • «Τη αυτή ημέρα η ανάμνησηςτής εισόδου της αχειροτεύκτου μορφής του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (δηλαδή το άγιο Μανδήλιο) εκ της Έδεσσηνών πόλεως, εις ταύτην την θεοφύλακτον Βασιλίδα (Κων/πολη) ανακομισθείσης».

 • «Ή εν τω Ναώ της Ζωοδόχου ΠΗΓΗΣ εξάντλησις του αγιασμού και αύθις ανάδοσις».

 • «Τη αυτή ημέρα συνέφθασε και η μνήμη της μετ’ οικτιρμών επενεχθείσης ημίν εν τοις πάλαι χρόνοις φοβέρας απειλής του σεισμού,ης παρ’ ελπίδα πάσαν έλυτρώσατο ημάς ο πανοικτίρμων ΘΕΟΣ».

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ, Αρχιεπίσκοπος

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΝΕΙΛΟΣ, ο Ερικούσιος

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, ο Μοναχός, ο εκ Μετεώρων

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ο νέος ασκητής, που ασκήτευσε στη νήσο Κεφαλληνία

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ από τον Βόλο

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ο Νέος

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΔΩΡΟΘΕΟΣ, ΙΑΚΩΒΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΣΑΡΑΝΤΗΣ – εύρεση των τιμίων λειψάνων τους

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ, επίσκοπος Ευρίπου, κτήτορας της Ιεράς Μονής Πεντέλης.

 • [Ο ΟΣΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ, ο Μετεωρίτης]

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 16ην του μηνός Αυγούστου