Εορτάζοντες την 13ην του μηνός Αυγούστου

  • Η ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ και ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ, του Ομολογητή

  • Η ΑΓΙΑ ΕΥΔΟΚΙΑ, η βασίλισσα

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΣΕΡΙΔΟΣ, ηγούμενος της Μονής στη Γάζα

  • ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΔΩΡΟΘΕΟΣ και ΔΟΣΙΘΕΟΣ, ο υποτακτικός του

  • ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΤΟΡΙΣΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΒΑΣΜΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΡΩΝΑΤΟΣ

  • ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ της Μόσχας (Ανακομιδή λειψάνων)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 13ην του μηνός Αυγούστου