ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ

8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

† ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.

Προκοπίου μεγαλο­μάρ­τυ­ρος (†303)· Θεοφίλου ὁσίου τοῦ ἐκ Ζίχνης (†1548), ᾿Α­να­στασίου ἱερομ. ἐξ ᾿Ιωαν­νίνων (†1734).

 ῏Ηχος δ΄· ἑωθινὸν ε΄.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

† ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.

Προκοπίου μεγαλο­μάρ­τυ­ρος (†303)· Θεοφίλου ὁσίου τοῦ ἐκ Ζίχνης (†1548), ᾿Α­να­στασίου ἱερομ. ἐξ ᾿Ιωαν­νίνων (†1734).

 ῏Ηχος δ΄· ἑωθινὸν ε΄.

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (7/7/12)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

«Ἀπολυτίκιον τῶν ΙΒ’ Ἀποστόλων» Ἦχος γ’

Ἀπολυτίκιον τῶν ΙΒ’

χος γ’

πόστολοι Ἅγιοι, πρεσβεύσατε τῷ  ἐλεήμονι Θεῷ ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Εορτάζοντες την 30ην του μηνός Ιουνίου


 • Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΦΥΓΕΛΛΟΣ απόστολος από τους 70 (Ο’)

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΛΙΤΩΝ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ από τη Σινώπη

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ 1040 ΜΑΡΤΥΡΕΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΚΝΑΝΑΣ

 • Μνήμη των αγρίως σφαγιασθέντων υπό Κουρδικών ορδών

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 30ην του μηνός Ιουνίου

Εορτάζοντες την 23ην του μηνός Ιουνίου • Η ΑΓΙΑ ΑΓΡΙΠΠΙΝΑ

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ ο Πρεσβύτερος, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ή ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ ο Διάκονος και ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ο Αναγνώστης

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΥΣΤΟΧΙΟΣ ο Πρεσβύτερος, ΓΑΪΟΣ (ή Γαϊανός) ο ανεψιός του και τα παιδιά αυτού ΛΟΛΛΙΑ (ή Λουλώ), ΠΡΟΒΗ και ΟΥΡΒΑΝΟΣ (ή Ούρβάσιος)

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΟΣ ο Πενταπολίτης (+ 1562)

 • Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ (+ 1445)

 • Η ΑΓΙΑ ETHELDREDA (Βρεττανίδα)

 • ΜΝΗΜΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 23ην του μηνός Ιουνίου