ΟΝΕΙΡΕΜΕΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ!!!

01859 jrnindia
Στη Νορβηγία στην περιοχή Preikestolen, ο βράχος Preachers.