Ο Γ. ΕΦΡΑΙΜ ΤΗΣ ΑΡΙΖΟΝΑΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ, ΙΩΣΗΦ ΤΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗ

15 Του Αρχιμ. Εφραίμ  τέως Καθηγουμένου Ι. Μονής Φιλοθέου
Όταν ακόμη ήμεθα κοντά στον μακαριστό Γέροντα μου Ιωσήφ, πολλές φορές, για να μάς ωφελήσει, έπιανε και μάς εδιηγείτο την ζωή του. Ξεκινούσε από την παιδική ηλικία και λέγοντας μας όσα πράγματα είχε γνωρίσει μάς ωφελούσε πολύ. Μάς έλεγε πράγματα που εμείς δεν εγνωρίζαμε και, όπως απεδείχθη εκ των υστέρων, μάς ωφέλησαν πολύ μετά την αποδημία του για τον άλλο κόσμο. Θα ήθελα να σάς εκθέσω μερικά από αυτά τα πράγματα που μάθαμε ή βιώσαμε κοντά του και προς ιδικήν σας ωφέλεια.

Συνέχεια ανάγνωσης Ο Γ. ΕΦΡΑΙΜ ΤΗΣ ΑΡΙΖΟΝΑΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ, ΙΩΣΗΦ ΤΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗ

Εορτάζοντες την 21ην του μηνός Μαΐου


 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και ΕΛΕΝΗ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΒΟΡΟΣ

 • Ο ΝΕΟΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΠΑΧΩΜΙΟΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και τα παιδιά του ΜΙΧΑΗΛ και ΘΕΟΔΩΡΟΣ,

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Νεομάρτυρας, ο εξ Ευρυτανίας (+ 1752)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 21ην του μηνός Μαΐου

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

Κοντάκιον Ἦχος δ’

Ἐπεφάνης σήμερον

Τῆς ψυχῆς τὰ ὄμματα πεπηρωμένος, σοὶ Χριστὲ προσέρχομαι, ὡς ὁ Τυφλὸς ἐκ γενετῆς, ἐν μετανοίᾳ κραυγάζων σοι· Σὺ τῶν ἐν σκότει, τὸ φῶς τὸ ὑπέρλαμπρον.

Ὁ Οἶκος

Ῥεῖθρόν μοι δώρησαι Χριστέ, σοφίας τῆς ἀρρήτου, καὶ γνώσεως τῆς ἄνω, τὸ φῶς τῶν ἐν τῷ σκότει, καὶ πλανωμένων ὁδηγέ, ἵνα διηγήσωμαι, ἅπερ ἡ θεία βίβλος ἐδίδαξε τοῦ Εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης, δηλονότι, τὴν τοῦ Τυφλοῦ θαυματοποιΐαν, ὅτι ἐκ γενετῆς τυφλὸς ὑπάρχων, ὀφθαλμοὺς τοὺς αἰσθητοὺς ἀπολαμβάνει, καὶ τοὺς τῆς ψυχῆς, ἐν πίστει ἀνακραυγάζων· Σὺ τῶν ἐν σκότει, τὸ φῶς τὸ ὑπέρλαμπρον.

  Συνέχεια ανάγνωσης ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

Εορτάζοντες την 20ην του μηνός Μαΐου


 • Ο ΑΓΙΟΣ ΘΑΛΛΕΛΑΙΟΣ

 • Η ΑΓΙΑ ΛΥΔΙΑ ή Φιλιππησία

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ και ΑΣΤΕΡΙΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΣΚΛΑΣ ή Ακλάς ή Ασκαλάς

 • ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΝΙΚΗΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ και ΙΩΣΗΦ οι κτήτορες της Νέας Μονής Χίου

 • ΜΕΤΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ επισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ο Ερημίτης

 • ΕΥΡΕΣΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ (Ρώσου) Μητροπολίτη Μόσχας και πάσης Ρωσίας

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 20ην του μηνός Μαΐου