Εορτάζοντες την 8ην του μηνός Μαΐου • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ο μεγάλος

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΜΗΛΗΣ ο Υμνωδός

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ολόκληρη σπείρα (τάγμα)

 • ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ στην πόλη Κασσιόπη

 • [Η ΑΓΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΗ μάρτυς, ή εν Βυζαντίω]

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ του Νόβγκοροντ (Ρώσος)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 8ην του μηνός Μαΐου

«ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΤΗΣ ΒΡΟΝΤΗΣ» ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Δόξα… Ἦχος β’ Γερμανοῦ

Τὸν υἱὸν τῆς βροντῆς, τὸν θεμέλιον τῶν θείων λόγων, τὸν ἀρχηγὸν τῆς θεολογίας, καὶ κήρυκα πρώτιστον, τῆς ἀληθοῦς δογμάτων Θεοῦ σοφίας, τὸν ἠγαπημένον Ἰωάννην καὶ παρθένον, μερόπων γένος κατὰ χρέος εὐφημήσωμεν. Οὗτος γὰρ ἄληκτον ἔχων τὸ θεῖον ἐν ἑαυτῷ, τὸ ἐν ἀρχῇ μὲν ἔφησε τοῦ Λόγου, αὖθις δέ, τὸ πρὸς τὸν Πατέρα ἀχώριστον, καὶ τὸ ἴσον μετὰ ταῦτα τῆς τοῦ Πατρὸς οὐσίας, δεικνύων ἡμῖν δι’ αὐτοῦ, τὴν ὀρθοδοξίαν τῆς Ἁγίας Τριάδος, δημιουργόν τε ὄντα σὺν τῷ Πατρί, καὶ ζωὴν φέροντα, καὶ φῶς ἀληθινόν, τὸν αὐτὸν ἔδειξεν ἡμῖν. Ὢ θαύματος ἐκστατικοῦ, καὶ πράγματος, σοφιστικοῦ ὅτι πλήρης ὢν τῆς ἀγάπης πλήρης γέγονε καὶ τῆς θεολογίας, δόξῃ καὶ τιμῇ καὶ πίστει, θέμεθλος ὑπάρχων, τῆς ἀκραιφνοῦς ἡμῶν πίστεως, δι’ ἧς τύχοιμεν τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως.

Εορτάζοντες την 7ην του μηνός Μαΐου


 • ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΚΑΚΙΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΔΡΑΤΟΣ και οι μαζί μ’ αυτόν μαρτυρήσαντες

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΡΟΥΦΙΝΟΣ και ΣΑΤΟΡΝΙΝΟΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ο Ψυχαΐτης

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΣ ο θαυματουργός «ό εν Λυκαονία»

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΝΕΙΛΟΣ ο Νέος, ο Μυροβλύτης (Εύρεση τιμίων λειψάνων του)

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΧΩΜΙΟΣ ο νέος οσιομάρτυρας

 • ΜΝΗΜΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

 • [Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ, Μάρτυρας]

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΕΝ ΔΟΜΠΩ

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 7ην του μηνός Μαΐου