Η Είσοδος του Κυρίου στη μοναξιά

Σήμερα ο Χριστός εισέρχεται στο μονοπάτι της οδύνης Του αλλά και της φοβερής εκείνης μοναξιάς που θα τον περιβάλλει καθ’ όλη την εβδομάδα των Παθών. Η μοναξιά αρχίζει με μια παρεξήγηση: ο λαός περιμένει ότι η είσοδος του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα θα είναι η θριαμβευτική διέλευση ενός πολιτικού αρχηγού, ενός ηγέτη που θα ελευθερώσει το λαό του από την καταπίεση και τη δουλεία, από αυτό που εκείνοι θεωρούν ως «α-θεΐα» – καθώς η λατρεία των ειδώλων αποτελεί την άρνηση του ζώντος Θεού. Η μοναξιά θα γίνει ακόμη βαρύτερη, όταν ούτε οι μαθητές Του θα είναι σε θέση να Τον κατανοήσουν.

Συνέχεια ανάγνωσης Η Είσοδος του Κυρίου στη μοναξιά

Συγκινητική μαρτυρία αναγνώστη με ναρκομανείς!

Αγαπητό  Ρωμαίϊκο Οδοιπορικό,

Σας αποστέλλω μία προσωπική εμπειρία που έζησα σήμερα και θα παρακαλούσα να την κοινοποιήσετε για να ωφεληθούν οι αναγνώστες σας.

Σήμερα, όπως σχεδόν κάθε καλοκαιρινή ημέρα, πήγαινα στη δουλειά μου με το ποδήλατό μου. Καθώς πλησίαζα σε πολύ κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης, δεν πρόσεξα ότι ήταν βρεγμένο το οδόστρωμα, έχασα τον έλεγχο και έπεσα κάτω αρκετά άτσαλα. Δεν πρόλαβα να σηκωθώ και αμέσως δύο άνθρωποι έτρεξαν προς το μέρος μου θέλοντας να με βοηθήσουν. Με ρώτησαν αν είμαι καλά και με οδήγησαν έξω από το δρόμο.

Συνέχεια ανάγνωσης Συγκινητική μαρτυρία αναγνώστη με ναρκομανείς!

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ

Κοντάκιον Ἦχος πλ. δ’

Ὡς ἀπαρχὰς  ή Ἦχος δ’

Ὁ Ἰακὼβ ὠδύρετο, τοῦ Ἰωσὴφ τὴν στέρησιν, καὶ ὁ γενναῖος ἐκάθητο ἅρματι, ὡς βασιλεὺς τιμώμενος· τῆς Αἰγυπτίας γὰρ τότε ταῖς ἡδοναῖς μὴ δουλεύσας, ἀντεδοξάζετο παρὰ τοῦ βλέποντος τὰς τῶν ἀνθρώπων καρδίας, καὶ νέμοντος στέφος ἄφθαρτον.

Ὁ Οἶκος

Ἐπὶ τῷ ὀδυρμῷ νῦν προσθήσωμεν ὀδυρμόν, καὶ ἐκχέωμεν δάκρυα, μετὰ τοῦ Ἰακὼβ συγκοπτόμενοι, Ἰωσὴφ τὸν ἀοίδιμον καὶ σώφρονα, τὸν δουλωθέντα μὲν τῷ σώματι, τὴν ψυχὴν δὲ ἀδούλωτον συντηροῦντα, καὶ Αἰγύπτου παντὸς κυριεύσαντα. Ὁ Θεὸς γὰρ παρέχει τοῖς δούλοις αὐτοῦ, στέφος ἄφθαρτον.

Συνέχεια ανάγνωσης Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ

Εoρτάζοντες την 9ην του μηνός Απριλίου

 

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΨΥΧΙΟΣ πού μαρτύρησε στην Καισαρεία

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΔΙΜΟΣ Όσιομάρτυρας και οι επτά Μαθητές του

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ οι αιχμάλωτοι, πού μαρτύρησαν στην Περσία

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΥΔΙΗΣΙΟΣ (ή Αβδιησούς ή Αδιησούς)

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ και οι συν αυτοίς.

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΚΑΚΙΟΣ επίσκοπος Αμίδης

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εoρτάζοντες την 9ην του μηνός Απριλίου