Εορτάζοντες την 27ην του μηνός Μαρτίου


  • Η ΑΓΙΑ ΜΑΤΡΩΝΑ ή εν Θεσσαλονίκη

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ο εν τω «Ασπρω»

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΦΙΛΗΤΟΣ, ΛΥΔΙΑ, τα δύο τους παιδιά ΘΕΟΠΡΕΠΙΟΣ και ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ, ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ο δούκας και ΚΡΟΝΙΔΗΣ ο Κομενταρήσιος

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΩΑΝΝΗΣ και ΒΑΡΟΥΧΙΟΣ

  • Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΑΝΑΝΙ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ επίσκοπος Κορίνθου

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 27ην του μηνός Μαρτίου