Εορτάζοντες την 19ην του μηνός Μαρτίου


  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ και ΔΑΡΕΙΑ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΛΑΥΔΙΟΣ ο Τριβούνος, ΙΛΑΡΙΑ ή σύζυγος του, τα παιδιά τους ΙΑΣΩΝ και ΜΑΥΡΟΣ και οι μαζί μ’ αυτούς θανατοθέντες ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΓΧΑΡΙΟΣ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΙΟΔΩΡΟΣ ο Πρεσβύτερος και ΜΑΡΙΑΝΟΣ ο Διάκονος

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ο Τορναράς

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καραμάνος ή Κασσέτης

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΕΚΤΟΣ

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 19ην του μηνός Μαρτίου