Εορτάζοντες την 18ην του μηνός Μαρτίου


  • Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΟΦΙΜΟΣ και ΕΥΚΑΡΠΙΩΝ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΥΡΙΟΙ (10.000) ΜΑΡΤΥΡΕΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΝΑΝΙΑΣ ο Θαυματουργός

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΕDWARD  (Άγγλος)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 18ην του μηνός Μαρτίου

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ (ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ)

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012
Σάββατον πρὸ τῶν Βαΐων
Τοῦ Ἁγίου καὶ δικαίου Λαζάρου τοῦ τετραημέρου.
Καλλιοπίου καὶ ᾿Ακυλίνης μαρτύρων (†304). Γεωργίου ὁσίου ἐπισκ. Μυτιλήνης († θ΄ αἰ.).

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ (ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ
Τῇ Παρασκευῇ τῆς ς’ Ἑβδομάδος ἑσπέρας

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012
† ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ.
Μαρίας ὁσίας τῆς Αἰγυπτίας (†522)· Γεροντίου καὶ Βασιλείδου μαρτύρων.
῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν θ΄

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012
† ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ.
 Μαρίας ὁσίας τῆς Αἰγυπτίας (†522)· Γεροντίου καὶ Βασιλείδου μαρτύρων.
῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν θ΄
Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (31/3/12)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ

31 ΜΑΡΤΙΟΥ  2012
Σάββατον τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου.
῾Υπατίου ἐπισκόπου Γαγγρῶν ἱερομ. (†326), ᾿Ακακίου ὁμολογητοῦ ἐπισκόπου Μελιτινῆς.
ΕΝ Τῼ ΟΡΘΡῼ

Συνέχεια ανάγνωσης ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ