Εορτάζοντες την 17ην του μηνός Μαρτίου


  • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ο άνθρωπος του Θεού

  • ΤΗ ΑΥΤΗ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΕΠΕΝΕΧΘΕΙΣΗΣ ΗΜΙΝ ΦΟΒΕΡΑΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΣΤΗΡΙΚΤΟΣ ο Όμολογητής

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ο Οσιομάρτυρας

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ και ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ο φίλος του Χριστού

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΤRICK (Ιρλανδός)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 17ην του μηνός Μαρτίου