Εορτάζοντες την 15ην του μηνός Μαρτίου


  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΓΑΠΙΟΣ, ΠΛΗΣΙΟΣ, ΡΩΜΥΛΟΣ, ΤΙΜΟΛΑΟΣ, δύο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΙ και δύο ΔΙΟΝΥΣΙΟΙ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ επίσκοπος Βρετανίας

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ο εν Αιγύπτου

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΝΟΥΗΛ από τα Σφακιά.

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ο εν τω φρέατι

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΓΑΠΙΟΣ ο εν Σκήτη, Κολιτζοϋ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ Νεομάρτυρας,

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 15ην του μηνός Μαρτίου