Εορτάζοντες την 29ην του μηνός Φεβρουαρίου


  • Ο ΟΣΙΟΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ο Ρωμαίος

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ επίσκοπος Δεφέλτου ο Ομολογητής

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 29ην του μηνός Φεβρουαρίου