Εορτάζοντες την 26ην του μηνός Φεβρουαρίου


  • Ο ΟΣΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ επίσκοπος Γάζης

  • Η ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ή Σαμαρείτιδα, Μεγαλομάρτυς

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ «ο φαρμακός»

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ο Κάλφας, νεομάρτυρας

  • ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΦΩΤΩ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΔΑ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΦΩΤΕΙΝΟΣ, ΙΩΣΗΣ, ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ο δούκας, ΒΙΚΤΩΡ και ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ο Κατοπινός

  • ΜΝΗΜΗ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ του Χρυσοστόμου σε Πρεσβύτερο

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 26ην του μηνός Φεβρουαρίου

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ

4 ΜΑΡΤΙΟY 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ Α’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ

Λαμβάνουσιν καιρὸν παρὰ τοῦ Ἀρχιερέως -ἐὰν χοροστατεῖ- (ἱσταμένου εἰς τὸ Παραθρόνιον μετὰ χαζρανίου ἄνευ μανδύου καὶ φέροντος μόνον ἐπιστήθιον Σταυρὸν) μόνον εἷς ἱερεὺς μετὰ διακόνου.

Συνέχεια ανάγνωσης ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ)

4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

† ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟ­ΞΙΑΣ).

«Ἀ­νά­μνησις τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων» (843). Γερασίμου ὁσίου τοῦ ἐν ᾿Ιορ­δάνῃ (†475)· Παύ­λου καὶ ᾿Ιουλιανῆς τῶν μαρτύρων (†273).

῏Ηχος πλ. α΄, ἑωθινὸν ε΄

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ)

4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

† ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟ­ΞΙΑΣ).

«Ἀ­νά­μνησις τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων» (843). Γερασίμου ὁσίου τοῦ ἐν ᾿Ιορ­δάνῃ (†475)· Παύ­λου καὶ ᾿Ιουλιανῆς τῶν μαρτύρων (†273).

῏Ηχος πλ. α΄, ἑωθινὸν ε΄

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (03/03/12)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ)