Εορτάζοντες την 20ην του μηνός Φεβρουαρίου


 • Ο ΟΣΙΟΣ ΛΕΩΝ επίσκοπος Κατάνης

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΣΑΔΩΚ και οι μαζί μ’ αυτόν 128 Μάρτυρες

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΘΩΝ Πάπας Ρώμης

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΚΙΝΔΕΑΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΠΛΩΤΙΝΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΙΑΝΟΣ

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΙΔΥΜΟΣ, ΝΕΜΕΣΙΟΣ και ΠΟΤΑΜΙΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΤΡΟΠΙΟΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΓΑΘΩΝ ο θαυματουργός (Ρώσος, 15ος αι.).

 • [ΑΠΠΙΑ, μάρτυς]

 • Η ΑΓΙΑ MILDRED (Αγγλίδα)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 20ην του μηνός Φεβρουαρίου

Εορτάζοντες την 19ην του μηνός Φεβρουαρίου


 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΧΙΠΠΟΣ ο Απόστολος

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΞΙΜΟΣ, ΘΕΟΔΟΤΟΣ, ΗΣΥΧΙΟΣ και ΑΣΚΛΗΠΙΟΔΟΤΗ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΡΑΒΟΥΛΑΣ

 • ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΕΥΓΕΝΙΟΣ και ΜΑΚΑΡΙΟΣ οι όμολογητές

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΚΟΝΩΝ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ

 • Η ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ ή Αθηναία

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ο νέος ίερομάρτυρας

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 19ην του μηνός Φεβρουαρίου