Εορτάζοντες την 18ην του μηνός Φεβρουαρίου


 

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΛΕΩΝ Πάπας Ρώμης

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΛΕΩΝ και ΠΑΡΗΓΟΡΙΟΣ πού μαρτύρησαν στα Πάταρα της Λυκίας

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ ο Ομολογητής και θαυματουργός Επίσκοπος Συναού

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΓΡΙΠΠΑΣ, ΒΙΚΤΩΡΙΝΟΣ, ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΙΟΥΛΙΟΣ

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 18ην του μηνός Φεβρουαρίου