Ποτέ να μη χορταίνεις επικαλούμενος τον Ιησού!

( Αγ.  Νικοδήμου του Αγιορείτη)

Με άλλο τρόπο δεν μπορεί ο άνθρωπος να φυλάξει την πρώτη και μεγάλη εντολή, δηλαδή το «να αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη τη ψυχή σου και με όλη τη δύναμή  σου και με όλη τη διάνοιά σου», καθώς μας προστάξει ο Κύριος (Λουκ. 3, 27), παρά με το μέσον της νοεράς προσευχής.

    Νοερά και καρδιακή προσευχή, κατά τους Αγίους Πατέρες που ονομάζονται Νηπτικοί, είναι κυρίως το να συμμαζεύει ο άνθρωπος το νου του μέσα στην καρδιά του, και χωρίς να λαλεί με το στόμα, αλλά μόνο με τον «ενδιάθετο λόγο», ο οποίος λαλείται μέσα στην καρδιά, να λέγει τη σύντομη αυτή και μονολόγιστη προσευχή, το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με», κρατώντας και λίγο την αναπνοή.

Συνέχεια ανάγνωσης Ποτέ να μη χορταίνεις επικαλούμενος τον Ιησού!

Εορτάζοντες την 14ην του μηνός Φεβρουαρίου


  • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ ο εν τω Όρει

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΡΩΝ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ ή ΦΙΛΙΠΠΟΣ ίερομάρτυρας επίσκοπος Γάζας

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ από το Ψάρι Κορινθίας

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ο μοναχός

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ο Παϊζάνος

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ο Τραπεζούντιος

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ μάρτυρας, ο εν Ρώμη.

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΥΟ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΙ Ίερομάρτυρες

  • Η ΑΓΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ, μάρτυς

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 14ην του μηνός Φεβρουαρίου