ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ Α΄ΚΑΙ Β΄ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Παρασκευ τς τυρινς.

 ᾿Ιωάννου προφήτου, προ­δρό­μου καὶ βα­πτι­στοῦ ἐπὶ τῇ μνείᾳ τῆς α΄ καὶ β΄ εὑρέσεως τῆς τιμίας κεφαλῆς αὐ­τοῦ (452).

  Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ Α΄ΚΑΙ Β΄ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Α΄ΚΑΙ Β΄ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ

24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Παρασκευὴ τῆς τυρινῆς.

 ᾿Ιωάννου προφήτου, προ­δρό­μου καὶ βα­πτι­στοῦ ἐπὶ τῇ μνείᾳ τῆς α΄ καὶ β΄ εὑρέσεως τῆς τιμίας κεφαλῆς αὐ­τοῦ (452).

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ (23/02/12)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Α΄ΚΑΙ Β΄ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ

19  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ.

«Μνεία τῆς δευτέρας καὶ ἀδε­­κάστου παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χρι­στοῦ». ᾿Αρχίππου, Φιλήμονος καὶ ᾿Απφίας (α΄ αἰ­ών). Φιλο­θέ­ης ὁσιομάρτυρος τῆς ᾿Αθηναίας  (†1589).

 ῏Ηχος γ΄, ἑωθινὸν γ΄ 

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ

19  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ.

«Μνεία τῆς δευτέρας καὶ ἀδε­­κάστου παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χρι­στοῦ». ᾿Αρχίππου, Φιλήμονος καὶ ᾿Απφίας (α΄ αἰ­ών). Φιλο­θέ­ης ὁσιομάρτυρος τῆς ᾿Αθηναίας  (†1589).

 ῏Ηχος γ΄, ἑωθινὸν γ΄ 

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (18/02/112)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ

18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

† Ψυχοσββατον  .

«Μνήμη πάντων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος κε­κοι­­μη­μένων ὀρθοδόξων χριστιανῶν». Λέοντος πάπα ῾Ρώ­μης (†461). ᾿Αγαπητοῦ ἐπι­σκόπου Σινάου τοῦ ὁμολογητοῦ (δ΄ αἰ.).

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ 2012

18  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

 † Ψυχοσββατον  

. «Μνήμη πάντων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος κε­κοι­­μη­μένων ὀρθοδόξων χριστιανῶν». Λέοντος πάπα ῾Ρώ­μης (†461). ᾿Αγαπητοῦ ἐπι­σκόπου Σινάου τοῦ ὁμολογητοῦ (δ΄ αἰ.).

Τ ΠΑΡΑΣΚΕΥ (17 /02/12)

ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ  ΕΣΠΕΡΑΣ

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ 2012

Εορτάζοντες την 13ην του μηνός Φεβρουαρίου


  • Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΣ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΚΥΛΑΣ και ΠΡΙΣΚΙΛΛΑ οι Απόστολοι

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜΗΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΛΟΓΙΟΣ Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ κτήτορας της Μονής Χιλιανταρίου Αγίου Όρους

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΟΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΪΟΥΜΑΣ

  • Μνήμη εγκαινίων ιερού ναού Θεοτόκου και της αγίας ισαποστόλου Θέκλης

  • Τη πρώτη Κυριακή μετά την 13ην του παρόντος μηνός εορτάζεται εν Αρχαία Κορίνθω, ή μνήμη των συνεργατών του αποστόλου Παύλου Τιτίου- Ιούστου, Χλόης και Κρίσπου.

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 13ην του μηνός Φεβρουαρίου