Εορτάζοντες την 8ην του μηνός Φεβρουαρίου


  • Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ο Στρατηλάτης

  • Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

  • 0Ι ΑΓΙΕΣ ΜΑΡΘΑ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΑΡΙΩΝ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ και ΣΤΕΦΑΝΟΣ

  • ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ και ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ επίσκοπος Πάφου

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΡΓΕΤΗΣ

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 8ην του μηνός Φεβρουαρίου