Εορτάζοντες την 6ην του μηνός Φεβρουαρίου


 

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΒΟΥΚΟΛΟΣ Επίσκοπος Σμύρνης

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ο εν Εμέση

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΦΑΥΣΤΑ, ΕΥΪΛΑΣΙΟΣ και ΜΑΞΙΜΟΣ

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΦΑΥΣΤΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ και ΠΕΡΓΕΤΗΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΣ και ΙΩΑΝΝΗΣ ο μαθητής του

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ο εν Λυκώ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ

 • [Η ΑΓΙΑ ΔΩΡΟΘΕΑ ή εν Καισαρεία ή Παρθενομάρτυς]

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΜΑΝΔΟΣ (Βέλγος)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 6ην του μηνός Φεβρουαρίου

Εορτάζοντες την 5ην του μηνός Φεβρουαρίου


 • Η ΑΓΙΑ ΑΓΑΘΗ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ο εξ Αντιοχείας (ο εν Σκοπέλω)

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΕΥΚΤΟΣ ο Νέος, Πατριάρχης Κων/πόλεως

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ο Αθηναίος

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ο εκ Σικελίας (+ 995)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 5ην του μηνός Φεβρουαρίου