Ο Ελληνισμός είναι η Πύρινη πνοή που ζει σε καρδιές ηρώων και διδάσκει την Ελευθερία!!!!

 Η Ελλάδα παλεύει πάλι για την ανθρωπότητα

Ελλάδα: Αυτή η λωρίδα Γης ήταν πάντα το ανάχωμα απέναντι στην Τυραννία, στη βαρβαρότητα, στην εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο. Σε αυτό το ανθρώπινο τείχος από Ελληνική σάρκα, συνθλίβονταν οι ορδές της ανομίας, της ασυδοσίας, της κτηνώδους δύναμης ενάντια στον πολιτισμό.

Συνέχεια ανάγνωσης Ο Ελληνισμός είναι η Πύρινη πνοή που ζει σε καρδιές ηρώων και διδάσκει την Ελευθερία!!!!

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Μνήμη τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν καὶ Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

† Τῶν τριῶν ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ με­γά­λου, Γρη­γορίου τοῦ θεολόγου καὶ ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυ­σοστό­μου. ῾Ιππολύτου ἱερομάρτυρος· ἀνάμνησις τῆς ἐν Τήνῳ εὑρέ­σεως τῆς εἰ­κόνος τῆς Θεο­τόκου (1823)· Αὔρας (τῆς καὶ Χρυ­σῆς) μάρτυρος.

Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (29/01/12)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

29  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2012

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.

῾Η ἀνακομιδὴ τῶν λει­ψά­νων τοῦ ἱερο­μάρ­τυρος ᾿Ι­γνα­τίου τοῦ θεοφόρου (†107).

 ῏Η­χος πλ. δ΄, ἑωθινὸν ια΄.

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (28/01/12)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

† ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυ­σο­στόμου, ἀρχιεπι­σκόπου Κων­σταν­τινουπόλεως (ἀνακομιδὴ λει­ψάνου ἐν ἔτει 438).

 Μαρ­κιανῆς βασιλίσσης.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

† ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυ­σο­στόμου, ἀρχιεπι­σκόπου Κων­σταν­τινουπόλεως (ἀνακομιδὴ λει­ψάνου ἐν ἔτει 438).

 Μαρ­κιανῆς βασιλίσσης.

ΤΗ ΠΕΜΠΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (26/01/2012)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Το ν γοις Πατρς μν Γρηγορου
ρχιεπισκπου Κωνσταντινουπλεως το Θεολγου.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

† Γρηγορίου ἀρχιεπισκό­που Κωνσταντι­νου­πό­λε­­ως τοῦ Θεολόγου (Ναζιανζηνοῦ) (†390).

Τῌ ΤΡΙΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (24/01/12)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Εορτάζοντες την 23ην του μηνός Ιανουαρίου  • ΑΓΙΟΣ ΚΛΗΜΗΣ επίσκοπος Άγκυρας και ο ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΫΣΙΜΑΣ ο Σύρος

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ ο Ησυχαστής

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΧΟΛΙΟΣ ή Ασχολίας επίσκοπος Θεσσαλονίκης

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΥΟ ΜΑΡΤΥΡΕΣ οι εν τω Παρίω

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ο εν Κοστρόμα ο Λιθουανός

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 23ην του μηνός Ιανουαρίου