Εορτάζοντες την 20ην του μηνός Ιανουαρίου  • Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ο Μέγας

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΒΑΣΣΟΣ, ΕΥΣΕΒΙΟΣ, ΕΥΤΥΧΙΟΣ και ΒΑΣΙΛΕΙΔΗΣ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΝΝΑΣ, ΠΙΝΝΑΣ και ΡΙΜΜΑΣ

  • Ό μακάριος ΠΕΤΡΟΣ ο τελώνης

  • 0Ι ΑΓΙΟΙ ΘΥΡΣΟΣ και ΑΓΝΗ Μάρτυρες,

  • Ο ΕΥΣΕΒΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΛΕΩΝ ο Μέγας ο Θράξ

  • Η ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ νεομάρτυρας εξ΄Αρτης

  • ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ο Ησυχαστής και ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ο Έγκλειστος

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 20ην του μηνός Ιανουαρίου