Εορτάζοντες την 10ην του μηνός Ιανουαρίου • Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ έπ. Νύσσης μετά της συζύγου του ΘΕΟΣΕΒΕΙΑΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΑΝΟΣ επίσκοπος Μελιτηνής

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΜΜΩΝΙΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 10ην του μηνός Ιανουαρίου

Εορτάζοντες την 9ην του μηνός Ιανουαρίου • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΕΥΚΤΟΣ
 • Ο ΟΣΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ο θαυματουργός
 • Ο ΟΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ επίσκοπος Σεβαστείας
 • Η ΑΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΝΑ που μαρτύρησε στη Νικομήδεια
 • Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ
 • ΜΝΗΜΗ ΣΕΙΣΜΟΥ
 • Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Μητροπολίτης Μόσχας και πάσης Ρωσίας
 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑDRΙΑΝ, ηγούμενος Καντουαρίας
 • Ο ΑΓΙΟΣ ΒRITHWALD, αρχιεπίσκοπος Καντουαρίας

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 9ην του μηνός Ιανουαρίου