ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
† ῾Η σύναξις τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου. «᾿Ιωσὴφ τοῦ μνήστορος, Δαυὶδ τοῦ προφητάνακτος καὶ ᾿Ιακώβου τοῦ ἀδελφοθέου». Εὐθυμίου Σάρδεων ἱερομάρτυρος τοῦ ὁμολογητοῦ (†840).

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
† ῾Η σύναξις τῆς ῾Υπεραγίας Θεο¬τό¬κου. «᾿Ι¬ω¬σὴφ τοῦ μνήστορος, Δαυὶδ τοῦ προφητάνακτος καὶ ᾿Ια¬κώ¬βου τοῦ ἀδελ-φο¬θέου». Εὐθυ¬μίου Σάρδεων ἱερομάρτυρος τοῦ ὁμολογητοῦ (†840).
Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (25/12/2011)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Εορτάζοντες την 25ην του μηνός Δεκεμβρίου

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Η ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ

ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ, πού είδαν τον Κύριο Ιησού Χριστό.

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 25ην του μηνός Δεκεμβρίου