Εορτάζοντες την 22αν του μηνός Δεκεμβρίου

Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ η Μεγαλομάρτυς (η Φαρμακολύτρια)

Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

Η ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΟΤΗ και τα ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ της

Ο ΑΓΙΟΣ ΖΩΪΛΟΣ

ΜΝΗΜΗ ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΤΟ ΦΩΤΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Αγίας Σοφίας)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 22αν του μηνός Δεκεμβρίου

Εορτάζοντες την 21ην του μηνός Δεκεμβρίου

Η ΑΓΙΑ ΙΟΥΛΙΑΝΗ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ 500 ΜΑΡΤΥΡΕΣ

ΟΙ ΑΓΙΕΣ 130 ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ο Θαυματουργός, Μητροπολίτης πάσης Ρωσίας (Ρώσος)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 21ην του μηνός Δεκεμβρίου