Εορτάζοντες την 17ην του μηνός Δεκεμβρίου

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΔΑΝΙΗΛ και τα τρία παιδιά ΑΝΑΝΙΑΣ, ΑΖΑΡΙΑΣ και ΜΙΣΑΗΛ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΜΟΥΘΙΟΣ, ΚΟΠΡΙΣ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ οι Οσιομάρτυρες

Ο ΟΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ο Ομολογητής, πρώην ονομαζόμενος Δουναλέ

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΧΟΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ο Νέος, ο Ζακυνθινός Αρχιεπίσκοπος Αιγίνης

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ο Νέος

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 17ην του μηνός Δεκεμβρίου