Εορτάζοντες την 11ην του μηνός Δεκεμβρίου

Ο ΟΣΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ο Στυλίτης

Ο ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ο Νέος Στυλίτης

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΕΙΘΑΛΑΣ & ΑΚΕΨΕΗΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΙΡΑΞ

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΡΣΑΒΑΣ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΕΡΕΝΤΙΟΣ, ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ, ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ και ΒΕΒΑΙΑ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΕΤΡΟΣ ο ασκητής & ΑΚΕΨΙΜΑΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ αυτοκράτορας του Βυζαντίου

Ο ΟΣΙΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ που μόνασε στην Αχαΐα

Ο ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ ο Ξηρός «ο εν τω Σπηλαίω» (Ρώσος)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

[Ο ΟΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ]

Ο άγιος Νόμων

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 11ην του μηνός Δεκεμβρίου

Εορτάζοντες την 10ην του μηνός Δεκεμβρίου

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΗΝΑΣ ο Καλλικέλαδος, ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ και ΕΥΓΡΑΦΟΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΜΕΛΟΣ ο Πολύαθλος

Ο ΟΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ο Δεφουρκινός

Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΤΕΚΝΟΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΑΝΟΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

ΣΥΝΑΞΗ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ «εν τοις Άδδα» (ή Αδδά)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 10ην του μηνός Δεκεμβρίου