Εορτάζοντες την 9ην του μηνός Δεκεμβρίου

Η ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Η ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ η προφήτιδα Μητέρα του προφήτη Σαμουήλ

Ο ΟΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ο νεολαμπής «ο εν τω Αγίω Αντίπα κειμένου»

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΙΘΕΟΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΑΡΣΗΣ ο Πέρσης

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΣΑΑΚ

Η ΑΓΙΑ ΒΑΣΣΑ

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΑΣΙΟΣ

Η ΑΓΙΑ WULHILDA (Αγγλίδα)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 9ην του μηνός Δεκεμβρίου