Εορτάζοντες την 6ην του μηνός Δεκεμβρίου

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΣΕΡ

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας, ο Θαυματουργός

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΕΡΟΣ επίσκοπος

ΜΝΗΜΗ ΑΠΕΙΛΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καραμάνος ή Κασσέτης ο Νεομάρτυρας.

Ο ΟΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ο Νέος και θαυματουργός «εν Σιήσκω»

Ο ΟΣΙΟΣ ΝΕΙΛΟΣ «ο εν Tη νήσω Στολοβνόε εν τη λίμνη Σεληγέρα»

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 6ην του μηνός Δεκεμβρίου

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
† ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ.
«Τῶν ἁγίων προπατόρων». Δανιὴλ ὁσίου τοῦ στυλίτου. Λουκᾶ τοῦ νέου (†980).
Ἑωθινὸν Δ’ ἦχος α’

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
† ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ.
«Τῶν ἁγίων προπατόρων». Δανιὴλ ὁσίου τοῦ στυλίτου. Λουκᾶ τοῦ νέου (†980).
῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν δ΄.
Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (10/12/11)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ