Εορτάζοντες την 3ην του μηνός Δεκεμβρίου

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΣΟΦΟΝΙΑΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ιερομόναχος Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας (607-609)

Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ο Κύπριος, ο σαλός

Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ «ο από Επάρχων»

Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ο Ησυχαστής, επίσκοπος Κολωνίας

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΓΑΠΙΟΣ, ΣΕΛΕΥΚΟΣ, ΜΑΜΑΣ, ΙΝΔΗΣ, ΔΟΜΝΑ, ΓΛΥΚΕΡΙΟΣ και 40 Μάρτυρες «εν Σοφιαναίς»

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Ιερομάρτυρας Πατριάρχης Κων/πολης

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ο Νεομάρτυρας γιατρός από το Άργος

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΩΫΣΗΣ ο Οικονόμος

Ο ΑΓΙΟΣ BIRINUS (Άγγλος)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 3ην του μηνός Δεκεμβρίου

Εορτάζοντες την 2αν του μηνός Δεκεμβρίου

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΑΒΒΑΚΟΥΜ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΗΡΑΚΛΑΙΜΩΝ, ΑΝΔΡΕΑΣ και ΘΕΟΦΙΛΟΣ οι Ερημίτες

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΟΛΟΜΩΝ Αρχιεπίσκοπος Εφέσου

Η ΑΓΙΑ ΜΥΡΩΠΗ ή Μερόπη

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΒΙΒΟΣ ο νέος

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΩΥΣΗΣ (ή Μωσής) ο Ομολογητής

Ο ΟΣΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ο Φιλεώτης

Ο ΟΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ο Έγκλειστος

Ο ΟΣΙΟΣ ΑΒΒΑΚΟΥΜ

[Ο ΟΣΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ]

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 2αν του μηνός Δεκεμβρίου