Εορτάζοντες την 20ην του μηνός Νοεμβρίου

Ο ΟΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ο Δεκαπολίτης

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΛΟΣ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης

Ο ΑΓΙΟΣ ΔΑΣΙΟΣ πού μαρτύρησε στο Δορύστολο

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΝΙΡΣΑΣ ο Επίσκοπος, ΙΩΣΗΦ ο μαθητής του και Επίσκοπος και άλλοι Μάρτυρες πού μαρτύρησαν στην Περσία

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΣΑΑΚΙΟΣ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΑΒΩΡΙΟΣ, ΩΝΑΜ, ΠΑΠΠΙΑΣ & (άλλος) ΙΣΑΑΚΙΟΣ

Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΓΕΪΔΑΖΕΤ (ή Γαϊσαδέτ ή Βοηθαζάτ) ο ευνούχος, ΣΑΣΑΝΗΣ (ή Σωσάννης), ΝΟΗΛΜΑΡΗΣ και ΖΑΡΟΥΑΝΤΙΝΗΣ

ΟΙ ΑΓΙΕΣ παρθένες ΘΕΚΛΑ, ΒΑΟΥΘΑ, ΔΕΝΑΧΙΣ (ή Δινάχ), ΤΕΝΤΟΥΣ, ΜΑΜΑ, ΜΑΛΟΧΙΑ, ΑΝΝΑ, ΝΑΝΑ, ΑΣΤΗ & ΜΑΛΑΧ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΘΕΣΠΕΣΙΟΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ ο Ομολογητής

ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ο άγιος Σωζόμενος

[Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΣΟΣ και οι μαζί μ’ αυτόν μαρτυρήσαντες 42 ΜΑΡΤΥΡΕΣ στην Ηράκλεια της Θράκης]

Ο ΑΓΙΟΣ EDMUND (Βρετανός)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 20ην του μηνός Νοεμβρίου