Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων.

Δεύτερη μακρά περίοδος νηστείας μετά τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή εἶναι ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων, γνωστή στή γλῶσσα τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ μας καί ὡς σαραντα(ή)μερο. Περιλαμβάνει καί αὐτή σαράντα ἡμέρες, ὅμως δέν ἔχει τήν αὐστηρότητα τῆς νηστείας τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἀρχίζει τήν 15η Νοεμβρίου καί λήγει τήν 24η Δεκεμβρίου.

Συνέχεια ανάγνωσης Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων.

Εορτάζοντες την 18ην του μηνός Νοεμβρίου

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝ

Ο ΑΓΙΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

ΤΟ ΑΓΙΟ ΝΗΠΙΟ

Ο ΑΓΙΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ από την Παλαιστίνη

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΖΑΚΧΑΙΟΣ ο Διάκονος και ΑΛΦΑΙΟΣ

Ο ΟΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ο Νεομάρτυρας από την Παραμυθιά της Ηπείρου

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 18ην του μηνός Νοεμβρίου

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

 

ΚΑ’ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Η ΕΝ Τῼ ΝΑῼ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.
______________________________ Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Θ’ΛΟΥΚΑ

20  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
† ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ΄ (Θ΄ ΛΟΥΚΑ).
Προεόρτια τῶν εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου· Γρηγορίου Δεκαπολίτου (†816) ὁσίου, Πρόκλου Κων/πόλεως (†447).
῏Ηχος πλ. β΄, ἑωθινὸν α΄.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Θ’ΛΟΥΚΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Θ’ΛΟΥΚΑ

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
† ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ΄ (Θ΄ ΛΟΥΚΑ).
Προεόρτια τῶν εἰσο¬δίων τῆς Θεοτόκου· Γρηγορίου Δεκαπολίτου (†816) ὁσίου, Πρό¬κλου Κων/πόλεως (†447).
῏Ηχος πλ. β΄, ἑωθινὸν α΄.
Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (19/11/11)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Θ’ΛΟΥΚΑ