ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 2014

16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Τετάρτῃ, τῆς ἀλειψάσης τὸν Κύριον μύρῳ Πόρνης γυναικός, μνείαν ποιεῖσθαι οἱ θειότατοι Πατέρες ἐθέσπισαν, ὅτι πρὸ τοῦ σωτηρίου Πάθους μικρὸν τοῦτο γέγονε.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 2014

15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 M. ΤΡΙΤΗ (πρωΐ) Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων  

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 2014

\15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΤΡΙΤῌ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2014

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 M. ΔΕΥΤΕΡΑ (πρωΐ) Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 2014

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 2014

13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ῾Η εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ εἴσο¬δος τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 2014

13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ῾Η εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ εἴσο¬δος τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (12/04/14)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΥ 2014

12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Σάββατον πρὸ τῶν Βαΐων . Ἡἀνάστασις τοῦἁγίου καὶ δικαίου φίλου τοῦ Χριστοῦ Λαζάρου, Βασιλείου ἐπισκόπου Παρίου, ἡ κοίμησις τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Νεοφύτου τοῦἐγκλείστου

ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΜΕΤΑ ΚΑΝΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ς’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ 2014

11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ Τῇ Παρασκευῇ τῆς ς’ Ἑβδομάδος ἑσπέρας

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ϛ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 2014

11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Παρασκευή τῆς Ϛ’ Ἑβδομάδος Ἡἀνάστασις τοῦἁγίου καὶ δικαίου φίλου τοῦ Χριστοῦ Λαζάρου, Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων  

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 62 other followers