ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Α΄ΛΟΥΚΑ (2014)

28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 † ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ. Χαρίτωνος ὁσίου καὶ ὁμολογητοῦ (+350), Βαρούχ  τοῦ προφήτου (600 π.Χ.) ῏Ηχος βαρύς· ἑωθινὸν ε

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Α΄ΛΟΥΚΑ (2014)

28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 † ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ. Χαρίτωνος ὁσίου καὶ ὁμολογητοῦ (+350), Βαρούχ  τοῦ προφήτου (600 π.Χ.) ῏Ηχος βαρύς· ἑωθινὸν ε΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (27/9/14)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ (2014)

26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 † ῾Η μετάστασις τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ ᾿Ιωάννου τοῦ θεολόγου. Γεδεὼν τοῦ δικαίου (1350π.Χ.). Ἀνάμνησις τῆς ἐπιστροφῆς τῆς τιμίας κάρας τοῦ ἀποστόλου ᾿Ανδρέου ἀπὸ ῾Ρώμης εἰς Πάτρας καὶ τῶν ἐγκαινίων τοῦ νέου ἱ. ναοῦ αὐτοῦ ἐν Πάτραις (26.9.74).

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΕΝ ΚΥΘΗΡΟΙΣ (2014)

24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Τῇ ΚΔ΄ Σεπτεμβρίου ἀνάμνησης ποιούμεθα τῆς θαυμαστῆς ἐν Μυρτιδίοις τῶν Κυθήρων εὑρέσεως τῆς ἱερᾶς καὶ σεβασμίας Εἰκόνος τῆς Παναγίας.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (2014)

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ῾Η σύλληψις τοῦ Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ ᾿Ιωάννου. ῾Ραΐδος μάρτυρος, Ξανθίππης καὶ Πολυξένης ὁσίων (†109), Νικολάου νεομ. τοῦ Καρπενησιώτου (†1672), ᾿Ιωάν- νου νεομάρτ. τοῦ ἐκ Κονίτσης (†1814).

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (2014)

21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ, Κοδράτου ἀποστόλου τοῦ ἐν Μαγνησίᾳ, Ἰσαακίου ἐπισκόπου Κιτίου ῏Ηχος πλ. β΄, ἑω­θι­νὸν δ΄  

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ (2014)

21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ, Κοδράτου ἀποστόλου τοῦ ἐν Μαγνησίᾳ, Ἰσαακίου ἐπισκόπου Κιτίου ῏Ηχος πλ. β΄, ἑω­θι­νὸν δ΄ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (20/9/14)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 77 other followers