ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ 2014

23  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Τῌ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ Γεωργίου μεγαλομάρτυρος τοῦ τροπαιοφόρου. Ἦχος δʹ.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΤΟΥ ΘΩΜΑ) 2014

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΘΩΜΑ) Τὰἐγκαίνια τῆς τοῦ ΧριστοῦἈναστάσεως καὶἡ ψηλάφησις τοῦἁγίου ἀποστόλου Θωμᾶ, Συμεὼν ἱερομάρτυρος, συγγενοῦς τοῦ Κυρίου.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΤΟΥ ΘΩΜΑ) 2014

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΘΩΜΑ) Τὰἐγκαίνια τῆς τοῦ ΧριστοῦἈναστάσεως καὶἡ ψηλάφησις τοῦἁγίου ἀποστόλου Θωμᾶ, Συμεὼν ἱερομάρτυρος, συγγενοῦς τοῦ Κυρίου. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ  ΕΣΠΕΡΑΣ (26/04/14)  

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 2014

26  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 † Σάββατον τῆς διακαινησίμου. Βασιλέως ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Ἀμασείας, ῏Ηχος πλ. δ΄.  

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΩΝ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 2014

25  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ Τὰἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, Μάρκου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Ἦχος πλ. βʹ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΩΝ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 2014

25  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ Τὰἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, Μάρκου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Ἦχος πλ. βʹ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ (24/04/14)  

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 2014

24  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ Ἐλισάβετ ὁσίας τῆς θαυματουργοῦ. Ἦχος πλ. αʹ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ 2014

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Τῌ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ Γεωργίου μεγαλομάρτυρος τοῦ τροπαιοφόρου. Ἦχος δʹ. Τῌ ΤΡΙΤῌ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙNΗΣΙΜΟΥ ΕΣΠΕΡΑΣ(22/04/14)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 2014

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΤῌTΡΙΤῌ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ Θεοδώρου ἐπισκόπου Ἀναστασιουπόλεως τοῦ Συκεώτου. Ἦχος γʹ.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 2014

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Τῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ Ἰανουαρίου ἱερομάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, Ἀλεξάνδρας τῆς βασιλίσσης. Ἀναστασίου ὁσίου Σιναΐτου Ἦχος βʹ.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 61 other followers