ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2014

26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 † Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος (β΄ αἰ.), ῾Ερμολάου ἱερομάρτυρος (†305).

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2014

26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 † Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος (β΄ αἰ.), ῾Ερμολάου ἱερομάρτυρος (†305). Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (25/7/14)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 2014

25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 † ῾Η κοίμησις τῆς ἁγίας ῎Αννης, μητρὸς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. ᾿Ολυμπιάδος διακόνου (†408-410) καὶ Εὐπραξίας (†413) ὁσίων· μνήμη τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει ε΄ Οἰκουμενικῆς συνόδου (553).

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 2014

25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 † ῾Η κοίμησις τῆς ἁγίας ῎Αννης, μητρὸς τῆς ὑπερ­αγίας Θεοτόκου. ᾿Ολυμπιάδος δια­κόνου (†408-410) καὶ Εὐ­πραξίας (†413) ὁσίων· μνήμη τῆς ἐν Κων­σταν­τι­νουπόλει ε΄ Οἰκουμενικῆς συνόδου (553). Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ(24/7/14)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ 2014

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 +Τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ 2014

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 †ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (16/7/14)  

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ 2014

11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 + Μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καὶ πανευφήμου Εὐφημίας, ἥτις τόν τόμον τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐκύρωσεν. Τῆς Ἁγίας Ὄλγας τῆς Ἰσαποστόλου καί τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Νεκταρίου τοῦ ἐκ Βρυούλων.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ζ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ

27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ † Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος τοῦ ἰαματικοῦ (†305).. ῏Ηχος πλ. β῞, ἑωθινὸν ζ῞.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ζ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ

27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ † Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος τοῦ ἰαματικοῦ (†305).. ῏Ηχος πλ. β῞, ἑωθινὸν ζ῞. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (26/07/14)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ϛ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 † ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. ῏Ηχος πλ. α΄, ἑωθινὸν ϛ΄.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 72 other followers