ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 2014

16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 M. ΤΕΤΑΡΤΗ (πρωΐ). Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 2014

15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 M. ΤΡΙΤΗ (πρωΐ) Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων  

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Ϛ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 2014

9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Τετάρτη τῆς Ϛ’ Ἑβδομάδος ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Τερεντίου, Πομπηΐου, Μαξίμου, Ἀφρικανοῦ μαρτύρων καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς, Γρηγορίου τοῦ Εʹ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως ἱερομάρτυρος. Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ 2014

4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Παρασκευή τῆς E’ Ἑβδομάδος Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΕΜΠΤΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ 2014

3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Πέμπτη τῆς Ε’ Ἑβδομάδος (τοῦ Μεγάλου Κανόνος) Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ 2014

2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Τετάρτη τῆς Ε’ Ἑβδομάδος Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ 2014

28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Παρασκευή τῆς Δ’ Ἑβδομάδος Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων Μάρκου ἐπισκόπου Ἀρεθουσίων καὶ Κυρίλλου διακόνου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων, Ἰωνᾶ καὶ Βαραχησίου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 83 other followers