ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ 2014

6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΕʹΤΩΝΝΗΣΤΕΙΩΝ. Μαρίας ὁσίας τῆς Αἰγυπτίας, Εὐτυχίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ἦχος πλ. δʹ. Ἑωθινὸν Ηʹ .

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ 2014

6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΕʹΤΩΝΝΗΣΤΕΙΩΝ. Μαρίας ὁσίας τῆς Αἰγυπτίας, Εὐτυχίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ἦχος πλ. δʹ. Ἑωθινὸν Ηʹ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (05/04/14)  

“ΟΣΙΕ ΠΑΤΕΡ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ” ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄

“ΔΕΥΤΕ ΕΡΓΑΣΩΜΕΘΑ” ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΗΧΟΣ Α΄

π. Ἀλέξανδρος Σμέμαν -” Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως”

  Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ἑορτολόγιο- Ἐτήσιος Ἐκκλησιαστικὸς Κύκλος» Ἀπὸ τὰ παμπάλαια χρόνια, τὸ βράδυ τοῦ Σαββάτου τῆς τρίτης ἑβδομάδος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ὁ σταυρὸς μεταφέρεται στὸ κέντρο τοῦ ναοῦ, καὶ ὁλόκληρη ἡ ἀκόλουθη ἑβδομάδα εἶναι γνωστὴ ὡς ἑβδομάδα τοῦ Σταυροῦ. Ξέρουμε πὼς ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ ἀποτελεῖ μία προετοιμασία γιὰ τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα, τότε ποὺ ἡ […]

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ 2014

30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Δʹ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. Ἰωάννου ὁσίου τοῦ συγγραφέως τῆς Κλίμακος. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν Ζʹ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ 2014

30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Δʹ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. Ἰωάννου ὁσίου τοῦ συγγραφέως τῆς Κλίμακος. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν Ζʹ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (29/03/14)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) 2014

  23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΓʹΤΩΝΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ). Νίκωνος καὶ τῶν αὐτοῦ 199 μαθητῶν, ὁσιομαρτύρων. Ἦχος πλ. βʹ. Ἑωθινὸν Ϛʹ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) 2014

23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Γʹ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ). Νίκωνος καὶ τῶν αὐτοῦ 199 μαθητῶν, ὁσιομαρτύρων. Ἦχος πλ. βʹ. Ἑωθινὸν Ϛʹ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (22/03/14)

“Ὅσιε Πάτερ τῆς φωνῆς τοῦ Εὐαγγελίου” ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄

Δόξα… Ἦχος πλ. α’ Ὅσιε Πάτερ τῆς φωνῆς τοῦ Εὐαγγελίου, τοῦ Κυρίου ἀκούσας, τὸν Κόσμον κατέλιπες, τὸν πλοῦτον καὶ τὴν δόξαν εἰς οὐδὲν λογισάμενος· ὅθεν πᾶσιν ἐβόας· Ἀγαπήσατε τὸν Θεὸν καὶ εὑρήσετε χάριν αἰώνιον, μηδὲν προτιμήσητε τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ἵνα ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ εὑρήσητε ἀνάπαυσιν μετὰ πάντων τῶν Ἁγιων, ὧν ταίς ἱκεσίαις […]

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 72 other followers